X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فروشگاه شوهر فروشی

فروشروشگاهی  در نیویورک که فروشنده اجناس زنانه بود به عنوان تبلیغ ادعا  کرد برای یک هفته شوهر می فروشد. 
اما این فروشگاه برای اینکار شرایطی را به شرح زیر درج کرد 

 1.  هر نفر فقط یکبار حق بازدید از فروشگاه را دارد
 2. فروشگاه 6 طبقه دارد که هر چه بالاتر بروید مردانی با ویژگیهای بیشتر می یابید
 3. شما در هر طبقه ای که هستید می توانید مرد مورد نظر را انتخاب و یا به طبقه بالاتر بروید ولی به طبقه پائین تر حق برگشت ندارید مگر برای خروج
 4. مشخصات مردانی که در هر طبقه  نسب شده بود عبارت بود از
  طبقه مشخصات
  1 این مردان شغل دارند و خدارو دوست دارند
  2 این مردان شغل دارند-خدا وبچه هارو دوست دارند. 
  3 این مردان شغل دارند-خدا و بچه هارو دوست دارند وخیلی خوش قیافه هستند. 
  4 این مردان شغل دارند-خدا و بچه هارو دوست دارند-خوش قیافه هستند و در کار خانه کمک می کنند. 
  5 این مردان شغل دارند-خدا و بچه هارو دوست دارند-مجلل هستند-در کار خانه کمک می کنند و حرکات قوی رمانتیک دارند. 
  6 در این طبقه هیچ مردی وجود ندارد و این طبقه فقط برای این ساخته شده که ثابت کنه راضی کردن زنان غیر ممکن است