جناب بو م نقاشی 3

جناب بوم نقاشی یک را در اینجا و جناب بوم نقاشی دو را در اینجا بخوانید
و این هم از جناب بو م نقاشی 3 تقدیم به ایران و ایرانیان عزیز
جناب بوم نقاشی با احترام باید بگم وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنونش کنی ، فرهاد و شیرینش کنی ، عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی ، هرزه ها رو درو کنی ، باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی چه نقشی می خوای بکشی ، جناب بوم نقاشی

بیا و نقش جم بکش یک سبز منسجم بکش زردی رو بر آتش بکش

سرخ رخ عجم بکش

قلم بکش قلم بکش قلم رو حرف غم  بکش  مردم رو پشت هم بکش

دروغ رو منهدم بکش

خون سیاو شان بکش لوح هخامنش بکش  آرش بکش کمان بکش

جمشید و جام جم بکش

بکش تو فریادی ز عشق، به عشق این وطن بکش نیاز این ملت  ببین

یک میر خوش قدم بکش

نقشی ز زندگی بکش، شادی به سادگی بکش ، ایران ایرانی بکش

یک خاک محترم بکش

جناب بوم نقاشی خوش قلم و خبر باشی وقتشه تازه تر بشی

نقشی ز مردمم بکش

بکش دعای مادر و بکش دل دلاور و بکش علی (ع)  حیدر و

برق ِ تیغ ِ دو دم بکش

بکش نبرد ی مردمی، فریاد درد مردمی، فریاد یا حسین (ع) بکش

بیرق بکش علم بکش

یاور بکش دو صد هزار، جویی ز خون  به لاله زار، در داغ گلرنگ بهار

باغ گلی خرم بکش

جناب بوم نقاشی با احترام باید بگم وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنونش کنی ، فرهاد و شیرینش کنی ، عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی ، هرزه ها رو درو کنی ، باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی چه نقشی می خوای بکشی ، جناب بوم نقاشی


بیا و یک ثواب کن، نظر بر این خراب کن ثواب کن ثواب کن

بیا، بیا شتاب کن

به احترام خوب ها، به احترام ماد ها؛ به احترام راد ها

بدها رو بی نقاب کن

وطن رو سرفراز کن، آهنگ تازه ساز کن ، بال و پرت رو باز کن

پرواز چون عقاب کن

در شب تار و مارها  مردم از  انتظار ها بیا رخ نگار را

مهوش و ماهتاب کن

نماز مادر را ببین، قیام قامت را ببین، ببین قیامت را ببین

دعایش مستجاب کن

بنام رودکی بیا ، بیا به جوی مولیان بنام شمس و مولوی،

بتاب و آفتاب کن

بیا نگر بیداد جم ، در این ستم  آباد جم، بیا به  یاد جام جم،

جامی پر از شراب کن

شور بکش شوق بکش،شهری پر از ذوق بکش، عاشق و معشوق  بکش،

عشق را شرف یاب کن

به حرمت نقش و قلم، بکش ، بکش به موطنم، مقدم پیک خوش قدم

سماع با شهاب کن

بیا و خستگی نگر کمر شکسته از کمر بیا بزن نقش دگر

  کاخ ستم خراب کن

بیا و نقش بهتری،بکش به بوم باورم، بیا و جان مادرت

در آمدن شتاب کن

جناب بوم نقاشی با احترام باید بگم وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنونش کنی ، فرهاد و شیرینش کنی ، عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی ، هرزه ها رو درو کنی ، باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی چه نقشی می خوای بکشی ، جناب بوم نقاشی