چه خبر؟

قسم به آب و آینه روزی زلال می شوم!

سبک جدید  نو و بدیع زلال رسما در تاریخ دوم بهمن 88 بوسیله دستان قدرتمند دادا بیلوردی، متولدشد

من افتخار آشنایی با ایشان را در وب سایت جامع ادبی ایران (بیت) پیدا کردم و با این سبک به مرور آشنا شدم در 18 آذرماه 89 اولین مشق خود را به سبک زلال تقدیم ایشان کردم که مورد استقبالشان قرار گرفت و امید است بزودی زلال شوم 

(در ادامه اولین زلال مرا بخوانید)

این زلال در وبسایت ایشان نیز پس از اصلاحاتی درج شد من زلال اصلاح شده را ضمن تشکر از این استاد بزرگوار یادگار اولین  محکی که در زلال زده ام ثبت می نمایم:

 

چه خبر ؟! ( زلال عروضی پیوسته قافیه دار )


پیک ماتم! چه خبر ؟!
 از بلا در دل عالم چه خبر ؟!
 از جنایات و ستمکاری و از داد و فغان؟!
 از گل بچّه ی آدم چه خبر؟!
 تازه از غم چه خبر؟!


باز هم داغ پسر؟!
 باز هم مادری و خون جگر؟!
 باز هم قصّه ی فقر و شکمی دردآلود؟!
 باز هم یک خبر زجر آور؟!
عرق شرم پدر؟!!

 

زلال فوق در وزن « فعلاتن فعلات » با تکثیر اولی می باشد:
فعلاتن فعلات

فعلاتن فعلاتن فعلات

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات

فعلاتن فعلاتن فعلات

فعلاتن فعلات