کد نمایش عناوین سایت جامع ادبی ایران

 1. به بخش ویرایش قالب در وبلاگ خود مراجعه نمایید
 2. کد زیر را قبل از </head> کپی نمایید
 3. حالا به محل مناسب در قالب مراجعه کنید (معمولا  بخش لینکهای روزانه بخش مناسبی است) و کدهای زیر را در بخش کدهای <body> محل کپی نمایید
  توجه :  در این کد کلمه نام کاربری شما را پاک نموده و نام کاربری خود در سایت جامع ادبی ایران (بیت) را جایگزین کنید <script language="javascript">
  var newsfeed=new gfeedfetcher("id-text1", "text1", "_blank")
  newsfeed.addFeed("سایت جامع ادبی", "http://beyt.ir/engine/rss.php") //Specify "label" plus URL to RSS feed
  newsfeed.displayoptions("") //show the specified additional fields
  newsfeed.setentrycontainer("li") //Display each entry as a paragraph
  newsfeed.filterfeed(3, "date") //Show 9 entries, sort by date
  newsfeed.init() //Always call this last
  </script>
  <script language="javascript">
  var newsfeed=new gfeedfetcher("id-text2", "text1", "_blank")
  newsfeed.addFeed("من در سایت جامع ادبی", "http://beyt.ir/engine/rss.php?subaction=allnews&user=نام کاربری شما") //Specify "label" plus URL to RSS feed
  newsfeed.displayoptions("") //show the specified additional fields
  newsfeed.setentrycontainer("li") //Display each entry as a paragraph
  newsfeed.filterfeed(1, "date") //Show 9 entries, sort by date
  newsfeed.init() //Always call this last
  </script>
 4. اگر در سایت جامع ادبی ایران عضو نیستید بجای کد با لا این کد را کپی نمایید:
  <script language="javascript">
  var newsfeed=new gfeedfetcher("id-text1", "text1", "_blank")
  newsfeed.addFeed("سایت جامع ادبی", "http://beyt.ir/engine/rss.php") //Specify "label" plus URL to RSS feed
  newsfeed.displayoptions("") //show the specified additional fields
  newsfeed.setentrycontainer("li") //Display each entry as a paragraph
  newsfeed.filterfeed(3, "date") //Show 9 entries, sort by date
  newsfeed.init() //Always call this last
  </script>